هندریل فابریک پله برقی

جهت نحوه تشخیص هندریل فابریک و فیک یا متفرقه با کارشناسان فنی ما تماس بگیرید.

دقت همین نکته باعث گران شدن یا ارزان شدن هندریل میشود

هندریل فیک یا متفرقه همانطور که در شکل مشخص است به صورت صاف در یک مسیر حرکت نمیکند و همین موضوع باعث خورده شدن گارد و هندریل و ریلهای مسیر میشود.جهت خرید این موضوع را باید دقت نمایید

پست های مرتبط

پاسخ

3 × دو =