نمایشگاه آسانسور و پله برقی شرکت سهند بالابرآسیا در سال ۱۳۹۶ با حضور مهندس آنتونی آندون در غرفه شرکت سهندبالابرآسیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

پاسخ

هجده + 12 =