نمایشگاه آسانسور و پله برقی شرکت سهند بالابرآسیا در سال ۱۳۹۶ با حضور مهندس آنتونی آندون در غرفه شرکت سهندبالابرآسیا