قطعات برقی

دی ۳۰ام, ۱۳۹۶
قطعات برقی

به کلیدهای ایمنی پله برقی می گویند که جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی استفاده می شود ودر قسمت های حساس شامل بالا- وسط و پایین پله ها موتور و چرخ دنده و استپ ها و ریل ها طراحی و نصب می گردد و برای هر برند از 16 تا 20 عدد متفاوت می باشد. در پله برقی یکی از آیتم های حفاظتی پله برقی میکرو سوئیچ ها میباشد که با...
دی ۳۰ام, ۱۳۹۶
قطعات برقی

یک از مهمترین قطعات پله برقی پمپ روغن میباشد که به وسیله فرچه و شیلنگ روغن کاری کلیه زنجیرها اعم از زنجیر هندریل و زنجیر موتور و زنجیر استپ چین به خوبی روغن کاری میشوند. از آنجا که سرویس و نگهداری مناسب از پله برقی مخصوصاً روغنکاری و چک کردن دوره ای قطعات آن، در عمر مفید و نیز هزینه نگهداری و استحلاک...
دی ۱۸ام, ۱۳۹۶
قطعات برقی

پی ال سی کنترل کننده فرمانهای پله میباشد.مدلهای مختلفی از پی ال سی در بازار موجود میباشد.پی ال سی امرون ، پی ال سی میتسو بیشی