هندریل

آذر ۱۲ام, ۱۳۹۷
هندریل

یکی از مهمترین  قسمت پله انتخاب صحیح هندریل میباشد. با جدول بالا به راحتی میشود بهترین هندریل را برای دستگاه مورد نظر انتخاب کرد. هندریل نوارهای متحرکی می باشدکه بر روی نرده های کناری پله برقی و پیاده رو های متحرک به منظور ایجاد تعادل و تسهیل حرکت مسافرین نصب می گردد. هندریل حرکت خود را از سیستم...
آبان ۱۵ام, ۱۳۹۴
هندریل

هندریل پله برقی : دستگیره پله برقی: نوار لاستیکی مشکی رنگ که در حرکت است توضیحات محصول هندریل پله برقی به نواری گفته میشود که بر روی شیشه ها یا استیل  های دو طرف پله برقی قرار می گیرد و به عنوان دستگیره بکار برده میشود که از آن بعنوان یک وسیله برای حفظ تعادل افراد بر روی پله برقی هم می توان یاد کرد که...