متعلقات موتور

اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۵
متعلقات موتور

گیربکس پله برقی عموماً سه دسته گیربکس در پله برقی‌ها به کار می‌رود: 1-    چرخ‌دنده ساده (Spur gear): که به وسیله زنجیر محورهای دستگیره و پله را به حرکت در می‌آورد. 2-    چرخ و پیچ حلزون (Worm gear): در این نوع که بیشترین مصرف را دارد حرکت توسط زنجیر به محورهای دستگیره و پله انتقال می‌یابد. 3-  چرخ‌دنده...