مکانیزم سیستم پاراشوت (ترمز اضطراری)

مکانیزم سیستم پاراشوت (ترمز اضطراری)

پله برقی در شرایطی که ارتفاع آن از ۶ متر به بالا باشد مجهز به ترمز ایمنی بوده، ترمز یاد شده در زمان دریافت پیام خطا و مکانیزمهای ایمنی فعال شده و منجر به توقف پله میگردد.

سیستم پاراشوت همزمان با ترمز اصلی وارد مدار میشود که این امر باعث قفل شدن شافت اصلی شده ودر صورت ضعیف بودن مگنت اصلی یا عمل نکردن آن سیتم پاراشوت بار را نگه میدارد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه پاراشوت  (ترمز اضطراری)با کارشناسان فنی ما تماس بگیرید:۷۷۰۶۹۸۴۷-۰۹۱۰۱۴۵۱۸۹۰-۰۹۱۲۵۳۴۶۸۹۳

 مکانیزم سیستم پاراشوت (ترمز اضطراری)

مکانیزم سیستم پاراشوت (ترمز اضطراری)

 مکانیزم سیستم پاراشوت (ترمز اضطراری)

سیستم پاراشوت (ترمز اضطراری)

پست های مرتبط

پاسخ

10 + 9 =