مگنت ترمز پله برقی

به سیستمی که وظیفه توقف حرکت سیستم پله برقی را برعهده داشته اطلاق می گردد.مدلهای مختلفی برای برندهای مختلف وجود دارد که کارایی همه شبیه هم میباشد(روتور را قفل میکند)

پاسخ

نوزده − 1 =