سنسور میسینگ

سنسور میسینگ یک قطعه ضروری برای پله ها میباشد به دلایل زیر:

۱-احیاناً  پله توسط سرویس کار یا به هر دلیل دیگر  بسته نشده باشد استپ  باز موقعی که به این سنسور میرسد پله خاموش میشود و از حوادث ناگوار جلوگیری میکند.

۲-نضب این سنسور برای پله های موین والک خیلی ضروری تر میباشد

دو مدل  NPN و PNP  از این سنسور وجود دارد

به چند صورت این سنسوره نصب میشود:۱- کنار رول استپ ۲- کف استراکچر (دستگاه )قرار میگیرد زمانی که پله از زیر رد میشود کف استپ را میبیند.۳-روی سینه استپ نصب میشود

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی ما تماس بگیرید.۰۹۱۲۵۳۴۶۸۹۳-۰۹۱۰۱۴۵۱۸۹۰-۷۷۰۶۹۸۴۷

پست های مرتبط

پاسخ

پنج × یک =